Rapid Supply

Contactgegevens

Bruggestraat 86
8770 Ingelmunster

Tel 051/31 63 37

BTW BE 0676 170 865

Openingsuren

MAANDAG - VRIJDAG
8.00 -12.00

OOK OP AFSPRAAK MOGELIJK
ENKEL TELEFONISCH 051/ 31 63 37

TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE GESLOTEN
TEM 31 AUGUSUTS.

Kwaliteitsbewustzijn is onze maatstaf

Ons doel is uw kledij in de meest ideale omstandigheden te behandelen zodat uw kledij er terug zo goed als nieuw uitziet. We dragen zorg voor uw kledij en streven bij ieder werk naar perfectie. Kwaliteit gekoppeld aan de individuele wensen van de klant is onze drijfveer.

Diensten

Nieuwkuis

In onze nieuwkuis wordt uw kledij Met milieuvriendelijke reinigingsmachines behandeld.

Hardnekkige vlekken worden voor of na de reiniging behandeld met doelgerichte ontvlekkers. Dit zorgt ervoor dat bepaalde vlekken die U er thuis niet zou uit krijgen, verwijderd kunnen worden.

Daarna wordt de kledij afgewerkt met een gepaste strijkafwerking met oog voor details.

Netjes beschermd door folie of papier wordt uw kleding aan U terugbezorgd.

Wasserij

Onze wasserij afdeling is er net zoals de nieuwkuis afdeling voor de particuliere als voor de professionele klant.

Zowel uw huislinnen als horecawas wordt gewassen en gestreken volgens de wens van de klant.

Bij het wassen wordt gebruik gemaakt van de correcte wasprodukten wat belangrijk is voor de levensduur van uw linnen.

Antivuilmatten

Zowel voor verhuur als verkoop van antivuilmatten kan U bij ons terecht. Er is de keuze tussen 32 verschillende kleuren zowel bij verhuur als aankoop van matten.

Bovendien zijn we gespecialiseerd in antivuilmatten met bedrijfslogo. Ook is er een groot assortiment van antivuilmatten met leuke prints die eigen ontwerp zijn en dus enkel bij ons verkrijgbaar. Ook kan U met uw eigen ontwerp of foto een mat bestellen.

De matten kunnen op maat aangepast worden maar er is ook de keuze tussen diverse standaardmaten.

Besteldienst

Indien U dit wenst komen wij met onze besteldienst uw nieuwkuis en/of was ophalen en terugbrengen. Dit kan op vaste tijdstippen zoals wekelijks, tweewekelijks,.. maar evengoed sporadisch. Een telefoontje volstaat. Dit kan evengoed voor het afhalen en terugbrengen van grotere zaken zoals tapijten of zetels.

Gordijnen

Stores en gordijnen worden met de meeste zorg behandeld. Alle haakjes of dwarsstokken worden voor het reinigen verwijderd en na het strijken worden deze terug bevestigd. Alle gordijnen en stores worden handgestreken om een betere kwaliteit te bekomen en nagezien op nog eventueel te verwijderen vlekken.

Onze firma heeft eveneens een dienst waarbij stores en gordijnen bij U worden afgenomen en teruggehangen na de reiniging.

Industriële Reiniging

Een aparte afdeling in de firma zorgt voor het reinigen van industriële werkkledij die niet met water behandeld kan worden. Deze kleding wordt extra behandeld voor zware bevuiling . Zowel lederen werkhandschoenen als straalpakken, laskledij, imkerkledij, filterdoeken,.. worden gereinigd om opnieuw te kunnen gebruiken bij het zware werk.

Contacteer ons

Hoe kunnen we
u helpen?

Contactgegevens

Rapid Supply
Bruggestraat 86
8770 Ingelmunster

Tel 051/31 63 37

BTW BE 0676 170 865

Openingsuren

MAANDAG - VRIJDAG
8.00 -12.00

OOK OP AFSPRAAK MOGELIJK
ENKEL TELEFONISCH 051/ 31 63 37

TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE GESLOTEN
TEM 31 AUGUSUTS.

Verkoopsvoorwaarden

Alle facturen zijn contant betaalbaar te Ingelmunster, niettegenstaande andersluidende betalingsvoorwaarden.

T.a.v. ondernemingen brengt iedere vertraging in de betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest mee van 12% per jaar vanaf de vervaldag van de factuur.

In geval van ongegronde niet- betaling op de vervaldag zal het verschuldigd bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met 10% met een minimum van 125,,00€ en een maximum van 2.500,00€, ten titel van conventioneel verhogingsbeding.

T.a.v. consumenten zal bij niet- betaling na vervaldatum een eerste, kosteloze herinnering worden gestuurd. Voor bijkomende herinneringen zal per aanmaning een aanvullende kost van 7,50€ te vermeerderen met de op het ogenblik van verzending geldende portokosten worden aangerekend. In geval van gehele of gedeeltelijke niet- betaling van de schuld na het verstrijken van een termijn van veertien kalenderdagen te rekenen vanaf het verzenden van de kosteloze herinnering is een bijkomende intrest verschuldigd tegen de referentie- interestvoet vermeerderd met acht procespunten bedoeld in artikel 5 tweede lid van de wet van 2 augustus 2022 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, alsook een forfaitaire schadevergoeding als volgt begroot:
- bij een verschuldigd saldo lager of gelijk aan 150,00€: een forfaitaire vergoeding ad. 20,00€;
- bij een verschuldigd saldo tussen 150,01€ en 500,00€: een forfaitaire vergoeding ad. 30,00€ te vermeerderen met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01€ en 500,00€;
- bij een verschuldigd saldo vanaf 500,01€: een forfaitaire vergoeding ad. 65,00€ te vermeerderen met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500,00€ met een maximum van 2.000,00€ als het verschuldigde saldo hoger dan 500,00€ is.